Kalliomuovi

Tietosuojaseloste

KALLIOMUOVI OY

REKISTERISELOSTE, ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain (523/1999 10§:n mukainen henkilörekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Kalliomuovi Oy, Raakel Salmela
Paimelantie 40, 17110 Kalliola
Y-tunnus: 0146125-5

Puhelin: +358500 495567
Sähköpostiosoite: raakel.salmela@kalliomuovi.fi

REKISTERIN NIMI

Kalliomuovi Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitäväksi. Tarpeelliset tiedot ovat etu-ja sukunimi sekä yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEENULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisteripitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat. Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena, ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisista.

Kalliolassa 01.05.2018