Kalliomuovi

Vastuullisuus

Kalliomuovissa vastuullisuus tiivistyy ekologisuuteen, laaduntarkkailuun, hiilijalanjäljen jatkuvaan mittaamiseen ja materiaalien kierrätykseen.

Modernit laitteet

Kalliomuovi modernisoi jatkuvasti laitteitaan. Uudet laitteet pystyvät käyttämään kierrätettävää materiaalia aikaisempaa tehokkaammin ja paremmin. Tällä hetkellä kolmasosa Kalliomuovissa valmistetuista tuotteista tehdään kierrätysraaka-aineista.

Lähes 100 prosenttinen kierto

Kalliomuovi valmistaa vuodessa tuhansia kilometrejä erilaisia kalvoja. Tästä määrästä polttolaitokseen menee alle promille raaka-ainetta. Kaikki tuotantolinjalla tuotteen leveyden tai paksuuden vaihtumisesta aiheutunut hukka menee uudelleen granuloitavaksi ja sen jälkeen se palautetaan takaisin kiertoon ja tuotantoon. Kaikki Kalliomuovin kalvot valmistetaan täysin kierrätettävästä polyeteenistä.

Laaduntarkkailu

Kalliomuovissa tiedetään vuosikymmenten kokemuksella tarkkaan mistä raaka-aineista tehdään minkäkinlaista kalvoa. Pelkkä mutu-tuntuma ei kuitenkaan riitä, vaan laatua tarkkaillaan jatkuvasti koneellisesti. Modernit koneet tunnistavat, jos esimerkiksi ajoarvot eivät vastaa raaka-ainetta ja tekevät hälytyksen. Laadun varmistamista on myös se, että kaikki raaka-aineet testataan ennen kuin ne menevät tuotantoon.

Aurinkovoima

Olemme investoineet aurinkoenergiaan ja asentaneet aurinkovoimalan yrityksemme tiloihin. Aurinkoenergia on uusiutuva ja ympäristöystävällinen energianlähde. Tämä auttaa meitä vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja säästämään energiaa.

Lämmöntalteenotto

Yritys on pienentänyt hiilijalanjälkeään muun muassa investoimalla lämmöntalteenottoon. Tuotannosta talteen otetulla energialla lämmitetään tehtaan vanha osa kokonaan.

Monessa mukana

Kalliomuovi kantaa yhteiskuntavastuutaan muun muassa kuulumalla Rinkiin. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Rinki järjestää mukana olevien yritysten puolesta pakkausten vastaanoton, keräyksen ja kierrätyksen.
Voit lukea asiasta lisää ja löytää lähimmän Rinki-ekopisteen osoitteesta www.rinkiin.fi

Kalliomuovi on solminut Motivan energiatehokkuussopimuksen. Sen tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.
Asiasta löytyy lisää osoitteessa: www.motiva.fi/yritykset/energiatehokkuussopimukset

Kalliomuovi pyrkii minimoimaan energian käyttöään ja pienentämään hiilijalanjälkeään joka paikassa. Yritys kuuluu Suomen Pakkausyhdistys ry:hyn ja kaikki yrityksen käyttämät pakkaukset ovat kierrätyskelpoisia.

Asiasta löytyy lisää osoitteessa: www.pakkaus.com

Muovi kuuluu kiertoon on Muoviteollisuus ry:n ylläpitämä sivusto muovin kierrättämisestä, muoviroskan vähentämisestä ja muovijätteiden hyödyntämisestä materiaalina.

Muovikuuluukiertoon.fi -sivustolta löytyy käytännön vinkkejä esimerkiksi kierrätykseen.